Վերապատրաստման դասընթաց

Հիմնական հասկացությունները՝

  • Գրադարան ` տեղեկատվական, մշակութային, գիտական եւ  կրթական գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն, որն ունի համակարգված հավաքածու, եւ այն տրամադրում է ֆիզիկական անձանց ժամանակավոր օգտագործման համար.
  •  գրադարանային գործ ` տեղեկատվական, մշակութային, գիտական եւ կրթական ոլորտ,  որը ներառում է գրադարանային համակարգի ստեղծումն ու զարգացումը, հավաքածուների ձեւավորումը, մշակումը եւ պահպանումը, գրադարանից  օգտվողների  գրադարանային-տեղեկատվական ու մատենագիտական սպասարկման կազմակերպումը, գրադարանային կադրերի վերապատրաստումը
  •  գրադարանային հավաքածու `  տեղեկատվական նյութական տարբեր կրիչների ամբողջություն.
  • գրադարանի գլխավոր մատյան ՝ գրադարանային հավաքածուների հաշվառման փաստաթուղթ, որը պարունակում  է հիմնական տվյալներ  գրադարանային հավաքածուի մասին եւ պարտադիր է  բոլոր  գրադարանների համար.
  •  գրադարանային փաստաթղթի հաշվառում ՝  նյութական  բոլոր տեսակի կրիչների գրանցում գրադարանի գլխավոր մատյանում.
  • գրադարանի  տեղեկատու-որոնողական համակարգ ՝  տեղեկույթի ավտոմատացված տվյալների շտեմարան` տեղեկատու եւ մատենագիտական հրատարակությունների  քարտային եւ էլեկտրոնային գրացուցակ.

Հայաստանի դպրոցների գրադարանների ձեռնարկ

Ֆոնդի գրանցում

Համընդհանուր տասնորդական համակարգը

Բաբայան, Ա.Ս. «Հեղինակային աղյուսակներ»

Աշխատանքային անհատական պլան

*Տարվա կտրվածքով կազմակերպվող գրադարանային գործի ուսուցանում վերապատրաստվողների հետ՝ Читать «Աշխատանքային անհատական պլան» далее