Նոյեմբեր ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

Գրադարանում

Որպես քոլեջում «Գրադարանային գործ» բաժնում դասավանդող.

Համաձայն նոյոմբեր ամսվա ուսումնական պարապմունքերի ժամանակացույցի դասավանդել եմ «Գրադարանային սպասարկում» առարկան:

Հոկտեմբեր ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

Գրադարանում

 • սպասարկել եմ գեղարվեստական գրքեր (գրքերի տածքը՝588 գիրք)
 • թվայնացրել եմ փաստաթղթեր
 • բաշխել եմ դասագրքեր կրթահամալիրի սովորողներին ու դասավանդողներին
 • մշակել եմ կրթահամալիրի ֆոնդ
 • ընդունել եմ կրթահամալիրի
 • հոկտեմբերի 23-25-ը վերապատրաստել եմ
 • թվայնացրել եմ «Ընթերցարան 4», «Ընթերցարան 5», «Գրադարանային ֆոնդի կազմակերպումը»
 • սպասարկել եմ «Ընթերցանության ժամ» դասաժամերը միջին, արևելյան, հյուսիսային դպրոցներին
 • ֆոնդի համալրում` 7 նոր գիրք
 • աջակցել եմ «Կիլիկիայի» մանկավարժական ճամբարին
 • մասցնակցել և աջակցել եմ «Թափոնն աղբ չէ» նախագծին

Որպես քոլեջում «Գրադարանային գործ» բաժնում դասավանդող.

Համաձայն հոկտեմբեր ամսվա ուսումնական պարապմունքերի ժամանակացույցի դասավանդել եմ «Գրադարանային սպասարկում» առարկան:

 

 

Օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների գործունեության մասին հաշվետվություն

Գրադարանում
Որպես քոլեջում «Գրադարանային գործ» բաժնում դասավանդող.

Համաձայն սեպտեմբեր ամսվա ուսումնակն պարապմունքերի ժամանակացույցի դասավանդել եմ «Գրադարանային սպասարկում» առարկան, ծանոթացելենք ենք գրադարանավարին անհրաժեշտ գործիգներին :

Առաջադրանք՝ կարդալ գլուխ 1-ին «Հայաստանի դպրոցների գրադարանների ձեռնարկ»

Մայիս ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

Որպես քոլեջում «Գրադարանային գործ» բաժնում դասավանդող.

 • Համաձայն մայիս ամսվա ուսումնական պարապմունքերի ժամանակացույցի դասավանդել եմ«Գրադարանային սպասարկում» առարկան
 • մասնակցել եմ ստուգատեսի ուսանողները ներկայացրած ուսումնառության ընթացքում անցած իրենց փորձառությունը:
 • աշխատանք դիպլոմային նախագծերի վրա

Գրադարանում՝

 • սպասարկել եմ (գրքի տածքը)՝815 գիրք
 • գրքի թվայնացում (թեստեր)
 • ֆոնդի համալրում՝ 11 գիրք Մայիս
 • գրադարանում «ընթերցանության ժամ» նախագծում ընդունել եմ՝

հյուսիսային դպրոցի առաջի դասարանի սովորողներին

հյուսիսային դպրոցի 2-1 դասարանի սովորողներին

հյուսիսային դպրոցի 2-2 դասարանի սովորողներին

արևելյան դպրոցի սովորողներին

 • Գրադարանում աջակցել եմ  ըդունելիությյանը՝

Քաղաքագիտական ակումբի հինգերորդ պարապմունքը

կրթահամալիրի միջին դպրոցի Մայիսյան 14-րդ հավաքի կլօր սեղաններ

մանկավարժական ակումբ

Դասամիջոցային ժամատախտակի փոփոխության առաջարկ

 •  կրթահամալիրի դասավանդողների համար տպել եմ 240 էջ:

Ապրիլ ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

Որպես քոլեջում «Գրադարանային գործ» բաժնում դասավանդող.

Գրադարանում՝

Մարտ ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

Որպես քոլեջում «Գրադարանային գործ» բաժնում դասավանդող.

Գրադարանում

Փետրվար ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

Որպես քոլեջում «Գրադարանային գործ» բաժնում դասավանդող.

«Ընթերցանության ժամ» նախագծերի շրջանակներում

Գրադարանում՝

 • Փետրվարի 20-22 վերապատրաստել եմ գրադարանավարներին այլ հաստատություններից ըստ օրակարգի ՝
 • Փոտրվարի 1-28-ը դասավանդողներին, սովորողների «բնակիչ»-ընթերցողներին տրամադրել եմ (գրքի տացքը)՝ 846 գիրք,
 • վարել եմ գրքերի ֆոնդը՝Ֆոնդի համալրում(փետրվար), էլեկտրոնային  և թղթային մատյանում գրանցում)
 • մասցնակցել և աջակցել եմ «Թափոնն աղբ չէ» նախագծին:
 • գրքերի թվայնացում (թեստեր, մաթեմատիկա)
 • պատճենել, տպել  և սքանավորել եմ ուսումնական նյութեր 97 էջ
 • գրանցել եմ կրթահամալիրում ստացած ռեսուրս Ստացական ֆոնդ(փետրվար)