Հուլիսի ամսվա (1-20-ը) գործունեության մասին հաշվետվություն

 • Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում, «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանում
 • կրթամալիրի սովորողներին, դասավանդողներին, գրադարանի բնակիչ-ընթերցողներին տրամադրել եմ գեղարվեստական և մեթոդական գրքեր (գրքերի տացքը՝ 193 գիրք)
 • թվայնացրել եմ գրքեր՝ «Երևանյան մեղոդիներ», Асламазян «Пьесы», ընթացքի մեջ է «Առնո Բաբաջանյան»
 • պատճենահանել, տպել և սքանավորել եմ ուսումնական նյութեր միջին, ավագ դպրոցների և երաժշտական կենտրոնի համար

Հունիս ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

 • Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում, «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանում ժամը՝10:00-ից 14:00
 • Հեռավար- առցանց աշխատանք ԴՇՀ ավտոմատացված կառավարման համակարգում
 • Հունիսի 10-ին, մասնակցություն «Գրադարանային գործ» մասնագիտության հեռավար- առցանց դիպլոմային նախագծի պաշտպանությանը:
 • կրթամալիրի սովորողներին, դասավանդողներին, գրադարանի բնակիչ-ընթերցողներին տրամադրել եմ գեղարվեստական և մեթոդական գրքեր (գրքերի տացքը՝ 275 գիրք)
 • թվայնացրել եմ «Սասնա Դավիթ» Նաիրի Զարյան
 • պատճենել, տպել և սքանավորել եմ ուսումնական նյութեր

Հունիս ամսվա անհատական աշխատաժամանակ

 • Աշխատանք ֆիզիկական միջավայրում, «Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանում ժամը՝10:00-ից 14:00
 • Հեռավար- առցանց աշխատանք ԴՇՀ ավտոմատացված կառավարման համակարգում
 • Հունիսի 10-ին, մասնակցություն «Գրադարանային գործ» մասնագիտության հեռավար- առցանց դիպլոմային նախագծի պաշտպանությանը:

Մայիս ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

գրքերի դուրսգրում, բաժիններ՝

 • Գեղարվեստական գրքեր (Ա-Ֆ)
 • «Պատմություն»
 • «Հայոց լեզվի մասին»
 • «Գրականագիտություն»
 • «Ազգագրություն»
 • «Արվեստ»

Պատրաստել եմ դուրսգրման գրքեր (281 գիրք: ցանկը կցվում է):

 1. աշխատանք շրջավարտների հետ՝             պատրաստել չհանձնաց գրքերի ցանկ
 2. գրքերի թվայնացում՝

«Սասնա Դավիթ» Նաիրի Զարյան

երկրաչափություն 7

«Դպիր» 1992թ.

Մարտ ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

Որպես գրադարանավար, սպասարկել եմ՝

 • կրթամալիրի սովորողներին, դասավանդողներին, գրադարանի բնակիչ-ընթերցողներին տրամադրել եմ գեղարվեստական և մեթոդական գրքեր, դասագրքեր (գրքերի տացքը՝ 128 գիրք)

Գրադարանում կատարած այլ աշխատանք՝

 • պատճենել, տպել և սքանավորել եմ ուսումնական նյութեր 50 էջ:

Մարտի 16-ից աշխատել եմ հետևյալ ռեժիմով՝ : Զբաղվել եմ գրադարանի ֆիզիկական միջավայրի բարելավման աշխատանքներով: Դասավորել եմ գրքերը ընթերցասրահում,  հին, չօգտագործվով գրքերը պատրաստել եմ դուրսգրմանը, կազմում եմ դուրսգրվորգրքերի ցանկ

 

«Տիգրան Հայրապետյան» գրադարանի կենտրոնական ընթերցասրահի աշխատանքային գրաֆիկ

Ժամը 10:00-15:00
9:30-10:00- առցանց քննարկում գրադարանի ղեկավարի, անհրաժեշտության դեպքում ավագ դպրոցի գրադարանավարի և կրթահամալիրի այլ աշխատակիցների հետ:

10:00 — 15:00 գրքային ֆոնդի կարգավորում, դուրսգրում

Օրվա աշխատանքների պլանավորում, նախորդ օրվա ամփոփում:

 

Փետրվար ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

Որպես գրադարանավար, սպասարկել եմ՝

 • կրթամալիրի սովորողներին, դասավանդողներին, գրադարանի բնակիչ-ընթերցողներին տրամադրել եմ գեղարվեստական և մեթոդական գրքեր, դասագրքեր (գրքերի տացքը՝ 738 գիրք)
 • վերաթվայնացրել եմ  Ընթերցարան 2` Աիդա Պետրոսյանի գիրք-տետր:
 • աջակցել եմ ընթերցասրահում կազմակերպված կլոր սեղանների, քննարկումների, հանդիպումների
 • աշխատել եմ ԴՇՀ-ի «Կառավարման ավտոմատացված համակարգում»-ում
 •  «Ընթերցանության ժամ» նախագծերի շրջանակներում կրտսեր և միջին դպրոցներում սպասարկել եմ  գրքեր
 • Աջաջին անգամ այցելող առաջիդասարանցիների համար պատրաստել եմ պրեզենտացիա

Ըդունել եմ կրտսեր դպրոցների դասարաններ՝

Վարել եմ գրքերի ֆոնդը՝ (3 գիրք՝ գրքերի մշակում, էլեկտրոնային և թղթային մատյանում գրանցում)

Գրադարանում կատարած այլ աշխատանք՝

 • պատճենել, տպել և սքանավորել եմ ուսումնական նյութեր 100 էջ:

Որպես քոլեջում «Գրադարանային գործ» բաժնում դասավանդող.

Համաձայն Փետրվար ամսվա ուսումնական պարապմունքերի ժամանակացույցի դասավանդել եմ«Գրադարանային սպասարկում» առարկան, կազմել և իմ բլոգում հրապարակել եմ առաջադրանքերի փաթեթ