Օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների գործունեության մասին հաշվետվություն

Գրադարանում
Որպես քոլեջում «Գրադարանային գործ» բաժնում դասավանդող.

Համաձայն սեպտեմբեր ամսվա ուսումնակն պարապմունքերի ժամանակացույցի դասավանդել եմ «Գրադարանային սպասարկում» առարկան, ծանոթացելենք ենք գրադարանավարին անհրաժեշտ գործիգներին :

Առաջադրանք՝ կարդալ գլուխ 1-ին «Հայաստանի դպրոցների գրադարանների ձեռնարկ»