Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանություն. 2018-2019 ուսումնական տարի

Բլոգին ներկայացված պահանջները

Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանություն. 2018-2019 ուսումնական տարի

 

Реклама

Մարտ ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

Որպես քոլեջում «Գրադարանային գործ» բաժնում դասավանդող.

Գրադարանում

Փետրվար ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

Որպես քոլեջում «Գրադարանային գործ» բաժնում դասավանդող.

«Ընթերցանության ժամ» նախագծերի շրջանակներում

Գրադարանում՝

 • Փետրվարի 20-22 վերապատրաստել եմ գրադարանավարներին այլ հաստատություններից ըստ օրակարգի ՝
 • Փոտրվարի 1-28-ը դասավանդողներին, սովորողների «բնակիչ»-ընթերցողներին տրամադրել եմ (գրքի տացքը)՝ 846 գիրք,
 • վարել եմ գրքերի ֆոնդը՝Ֆոնդի համալրում(փետրվար), էլեկտրոնային  և թղթային մատյանում գրանցում)
 • մասցնակցել և աջակցել եմ «Թափոնն աղբ չէ» նախագծին:
 • գրքերի թվայնացում (թեստեր, մաթեմատիկա)
 • պատճենել, տպել  և սքանավորել եմ ուսումնական նյութեր 97 էջ
 • գրանցել եմ կրթահամալիրում ստացած ռեսուրս Ստացական ֆոնդ(փետրվար)

 

 

 

 

 

Տնային առաջադրանք

Թեմա՝ PowerPoint ծրագիր:

Ծանոթացում՝  գործիքների օգտագործում:

Առաջադրանք՝ ստեղծել պրեզենտացիա թեմայով՝ «Գիրք նվիրելու օր»:

Պրեզենտացիան տեղադրել բլոգում:

Հունվար ամսվա գործունեության մասին հաշվետվություն

Որպես քոլեջում «Գրադարանային գործ» բաժնում դասավանդող.

«Ընթերցանության ժամ» նախագծերի շրջանակներում

ընդունել եմ գրադարանում`

 • 09.01.2019 Փափազյան Սոնա՝ արևմտյան դպրոց
 • 10.01.2019 Լիանա Ասատրյան՝ արևմտյան դպրոց
 • 10.01.2019 Փափազյան Սոնա՝ արևմտյան դպրոց
 • 10.01.2019 Շուշան Ալեքսանյան՝ արևմտյան դպրոց
 • 11.1.2019թ. առաջի դասարանցիներին հյուսիսային դպրոցի (Խառատյան Կարինեի դասարանը)
 • 16.01.2019 Մխիթարյան Մարինե հյուսիսային դպրոց2
 • 16.01.2019 Փաշայան Լուսինե՝ արևմտյան դպրոց,3-րդ դասարան
 • 24.1.2019թ. Վիրաբյան Սիդոնիայի առաջի դասարանցիների
 • 25.01.2019 Խառատյան Կարինե՝ հյուսիսային դպրոց,1 դասարան

Կրթամալիրի աշակերտներին, դասավանդողներին  տրամադրել եմ գեղարվեստական գրքեր և դասագրքեր*դեկտեմբերի 20-ից  — հունվարի 31 -ը՝

 • գեղարվեստական գրքերի տացքը՝ (775 գիրք),  
 • վարել եմ գրքերի ֆոնդը՝ (ֆոնդի համալրում(21գիրք), էլեկտրոնային և թղթային մատյանում գրանցում)
 • սպասարկել եմ կրթահամալիրի դասավանդողներին և սովորողներին, տրամադրել եմ տեխնիկա` նեթբուք, պրոյեկտոր, դինամիկ
 • մասնակցել եմ ընթերցասրահում կազմակերպված կլոր սեղանների, քննարկումների նախապատրաստական աշխատանքներին
 • մասցնակցել և աջակցել եմ «Թափոնն աղբ չէ» նախագծին:

Կրթահամալիրում կատարած այլ աշխատանք.

«Տիգրան Հայրապետյան»  գրադարանը հյուրնկալել է՝

 • գրքի թվայնացում (Վարդգես Պետրոսյան)
 • պատճենել, տպել  և սքանավորել եմ ուսումնական նյութեր 71 էջ

Գրադարանավարին անհրաժեշտ նյութերը

Հայաստանի դպրոցների գրադարանների ձեռնարկ

Համընդհանուր տասնորդական համակարգը

«Հեղինակային աղյուսակներ» Բաբայան, Ա.Ս.

Գրքերի ծածկագրերի բլանկ

Տնային առաջադրանք

Թեմա՝« Էլեկտրոնային գքրի ստեղծում PDF ծրագրով »

 1. Սկանավորում, նկար մշակել
 2. Ծանոթություն AbbyFine Reader ծրագրի հետ
 3. Աշխատանք PDF ֆայլի հետ

Առաջադրանք՝

 • ինտերնետից ընտրել մի քանի նկար,
 • մշակել ըստ ցանկության,
 • խմբագրել PDF ֆայլի տեսքով